top of page

Om innkjøp og innkjøpsportalen

For å klikke deg inn på avtaleområdene og avtalene våre trenger du et passord. Dette finner du i Frelsesarmeens Kvalitetssystem Simployer, Felleshåndbok P-1.4.4. her.

Innkjøpsportalen er laget for å gjøre Frelsesarmeens innkjøpsavtaler mer tilgjengelig for dere som har ansvar for bestilling av varer og tjenester.

I en stor organisasjon er det mulig å forhandle om pris basert på volumet vi står for som kunde. Jo flere som benytter en avtale hos den samme leverandøren, desto enklere er det å forhandle rabatter og vilkår. Dette krever lojalitet til avtalene. Noen av avtalene SKAL benyttes der det lar seg gjøre. Dette er beskrevet på de aktuelle avtalene. Andre er et tilbud til dere. Frelsesarmeens innkjøpsavtaler skal IKKE benyttes som "brekkstang" i møte med andre leverandører da dette vil undergrave prosessen for å få på plass helhetlige og gode innkjøpsavtaler for alle Frelsesarmeens enheter.

Ved bestilling skal interne leverandører vurderes først. Disse er profilert først i hver kategori.

 

Før inngåelse av avtaler lokalt ta kontakt på innkjop@frelsesarmeen.no. (Da kan vi både bistå med det praktiske og det gir oss beste mulig oversikt over endringer/behov for avtaler.)

Noen avtaler krever at du kan legitimere deg som Frelsesarmeen. ID-kort søkes her.

Mer om innkjøp i Frelsesarmeen samt Innkjøpspolicyen står i Simployer.

Sidene i portalen er stadig under utvikling.

bottom of page